Information om operation med fjernelse af knude i hud eller underhud

 


I huden og i fedtlaget under huden kan der dannes fedtknuder (lipomer), talgknuder, medfødte eller erhvervede gevækster og ar eller eksempelvis modermærker, der ønskes fjernet. Oftest står det helt klart, hvad der fjernes på forhånd. Andre gange fjerner man en forandring kirurgisk, så den kan blive undersøgt mikroskopisk for at fastslå, hvad der er tale om.


En knude i huden forsøges altid fjernet komplet. Er dette pga. arvævsdannelse, betændelse eller lignende ikke muligt, så fjernes mest muligt. Når der efterlades noget fra en forandring, er risikoen større for, at der senere vokser noget frem igen


Viser der sig ved en efterfølgende mikroskopisk undersøgelse af en fjernet knude at være tale om celleforandringer, kan der afhængigt af fundet blive tale om yderligere kirurgi eller behandling; enten i klinikken eller ved viderehenvisning til et sygehus.

 


Før undersøgelsen


Får du blodfortyndende behandling, skal du kontakte klinikken i god tid inden undersøgelsen mhp. en plan for evt. pausering.


Er der mange hår i området, kan du blive bedt om at have fjernet disse inden operationen. Indgreb for talgknuder i hovedbunden kan oftest gennemføres helt uden at fjerne hår.


Har du mange forandringer i huden, bedes du markere med en kuglepen hjemmefra, hvilke(n) der skal opereres.


Der vil blive anlagt lokalbedøvelse ved en indsprøjtning med en tynd kanyle inden indgrebet. Det er smertefuldt kortvarigt. Huden desinficeres med afvaskning i klorhexidin-sprit.

 


Operationen


Ved operationen åbnes huden over/omkring forandringen, så den kan fjernes. Herpå syes huden med tråd.

(Er der betændelse i området, efterlades såret åbent, så det kan rense sig op og hele fra bunden.)


 

Efter undersøgelsen


Du må gerne køre bil efter indgrebet. Du bør afstå fra svømmehalsbesøg, havbad og sauna, så længe der er sting i huden og aktiv sårdannelse. Såret vil efter operationen blive dækket med et plaster, som skal skiftes dagligt, indtil såret ikke væsker længere.


Lokalbedøvelsen virker 2-6 timer. Herefter kan der være smerter. Du kan anvende håndkøbssmertestillende i forlængelse af indgrebet ved behov: Tablet Pamol 500mg., 2 stk. op til 4 gange dagligt, evt. suppleret med Tablet Ipren 200mg., 2 stk. op til 4 gange dagligt, hvis du kan tåle gigtpræparater.


Umiddelbart efter operationen skal du holde dig i ro. Herpå må du genoptage rolige dagligdags gøremål. Du skal afstå fra hård fysisk aktivitet, tunge løft og fysisk træning de første dage efter indgrebet for at mindske risikoen for komplikationer. Sygemelding afhænger af typen af indgreb og arten af dit arbejde.


Stingene skal fjernes efter nogle dage, typisk: I ansigtet - 5 dage, på hoved/hænder - 7-10 dage, på kroppen - 8-14 dage; alt afhængigt af den eksakte placering. Du vil blive oplyst herom i forbindelse med indgrebet. Du kan få stingene fjernet her i klinikken. Tiden kan aftales i forbindelse med indgrebet. Bor du langt fra klinikken, kan det være mere bekvemt i god tid at bestille en tid til fjernelse af sting ved egen læge.


Det er vigtigt at beskytte området mod sollys det første år. Du skal anvende solcreme med høj solfaktor, hvis ikke hudområdet kan dækkes med tøj.

 


Komplikationer til indgrebet


Komplikationer er sjældne. Der kan opstå betændelse i et sår; oplever du tiltagende smerter, rødme, hævelse eller pusflåd skal du kontakte Kirurgisk Klinik Horsens. Er det udenfor vores åbningstid, skal du kontakte din egen læge / lægevagten.


Der dannes et ar i det opererede område. Oftest ses en lysere farve end omkringliggende hud, andre gange en mørkere pigmentering. Enkelte patienter kan danne uhensigtsmæssigt arvæv; keloid. Går der betændelse i et sår, optræder der typisk mere arvæv.


Endeligt kan en knude/forandring i sjældne tilfælde gendannes. Der kan så blive behov for supplerende behandling eller et fornyet indgreb.
Kirurgisk Klinik Horsens – Nørregade 1, 1. sal - 8700 Horsens

75 61 57 77 - www.kirurgihorsens.dk

Patientinformation Knude-11-21